False

NY BYDEL I INDUSTRIOMRÅDE I MALMØ

Formålet er å transformere 66 hektar industriareal og det tidligere jernbaneområdet til en tett ny bydel.


Malmö kommune har utviklet en detaljert oversiktsplan for det sørlige Kirseberg og Östervärn like ved Malmö sentrum. I området er det planlagt kombinerte bolig- og næringseiendom som kan utnytte den eksisterende Östervärn jernbanestasjon, som skal renoveres.

Kirsebergstaden, som området skal hete, vil totalt inneholde rundt 4.500 boliger, 3.500 arbeidsplasser og kommunale tilbud som skoler. Kloakksystemet eksisterer allerede, men når området nå skal ombygges, mangler det kapasitet i det eksisterende nettet, og derfor ønsker kommunen å utvide det med separat avløp.


EnviDans rolle

EnviDan har fått i oppdrag av VA Syd å utarbeide en gjennomføringsbeskrivelse. Det innebærer å avklare hvilke undersøkelser som må gjennomføres for å kunne forsyne området med vann, samt forslag til etappeinndeling for fremtidige investeringer.

Parallelt jobbes det med å utarbeide detaljplaner for området. Samtidig er fornyelse og kapasitetsstyrking planlagt på grunn av annen utvikling og behov i et voksende Malmö.

Før

Efter

Magnus Brom

KONTAKT MEG
FOR MER INFO!

Magnus Brom

+46 738 04 48 65