False

Ny kommunelov og selvkostforskrift

20.03.2020

I ny kommunelov gjeldende fra 2020 er beregning av selvkost lovfestet for første gang. Departementet har fastsatt forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer.

Den nye selvkostforskriften innebærer enkelte endringer fra tidligere retningslinjer. Disse bør din kommune være klar over, særlig før budsjettering av gebyrer for 2021.


Ta kontakt med oss dersom din kommune trenger mer informasjon. Vi tilbyr kurs i beregning av selvkost i våre lokaler, hos kommunen eller som videokurs.