Ny samarbeidsavtale med Nereda

06.02.2018

Ved årsskifte 2018 inngikk EnviDan en samarbeidsavtale med det nederlandske firmaet Royal HaskoningDHV, som står bak Nereda-teknologien. Denne teknologien drar nytte av aerobe granuler til spillvannsrensing.  

Nereda ble utviklet i 2006, og har siden den gang blitt en velkjent metode til rensing av både kommunalt og industrielt spillvann. 21 renseanlegg benytter allerede teknologien, og i løpet av 2018 settes ytterligere 8 Nereda anlegg i drift, blant annet i Strömstad, Sverige. Teknologien er en innovativ metode for avansert biologisk spillvannsrensing, hvor granulært slam brukes til rensningen av spillvannet.

Hos EnviDan er vi glade for den nye samarbeidsavtalen, som virkelig passer godt inn i EnviDans strategi. Nereda prosessen supplerer fint den i allerede store porteføljen av avanserte renseprosesser som EnviDan behersker. Samtidig er vi også glade for å ha fått en partner som imøtekommer de kravene vi stiller i forhold til mer bærekraftige løsninger til fremtidens renseanlegg. 

Teknologien bak Nereda
I prosesstankene utvikles det granulært aktivt slam, som har særdeles gode sedimenteringsegenskaper i forhold til vanlig aktivt slam. Slamvolumindeksen (SVI) er typisk under 50 ml/g SS efter bare 5 minutters stillstand, mens mange danske aktiv slamanlegg opplever en SVI på over 120 ml/g SS  - særlig om vinteren. 

De gode sedimenteringsegenskapene medfører at Nereda-prosessen kan opereres med betydelig høyere slamkonsentrasjoner enn i en konvensjonell aktiv slamprosess, hvilket minimerer de aktive prosessvolumene. 

Prosessen er en kompakt batch-prosess, hvor spillvannsrensing og sedimentering foregår i én og samme tank, hvilket reduserer det samlede arealbehovet markant. Det betyr samtidig at det ikke er behov for resirkulasjons- eller returslampumping. Derfor sparer man ressurser i form av både utstyr og energi. På samme måte er det intelligente designet og driften av Nereda-prosessen med på å redusere anleggets karbonfotavtrykk markant sammenlignet med et konvensjonelt aktivt slamanlegg.

Bærekraftig spillvannsrensing
Nereda-teknologien bruker vesentlig mindre energi sammenlignet med tradisjonell spillvannsrensing, og produserer samtidig en høy utløpskvalitet, typisk uten bruk av kjemikalier. Dessusen krever teknologien færre installasjoner og mekanisk utstyr, hvilket bidrar til en mer miljøvennlig profil. 

Hvis du har blitt nysgjerrig og vil høre mer om Nereda-prosessen så kontakt Utviklingssjef Jeanette Agertved Madsen eller Forretningssjef Søren Bruun Hansen.

Søren Bruun Hansen

VIL DU VITE MER?

Søren Bruun Hansen

+45 27 15 37 61