Konsekvensanalyse ved sette ned de kommunale gebyrene grunnet koronakrisen

27.03.2020

Les mer.

Effektivitetsbarometer VA 2020 (foreløpige tall)

25.03.2020

De foreløpige KOSTRA tallene for 2019 er publisert på SSB og EnviDan har analysert dataene og er klare til å levere Effektivitetsbarometer VA 2020 med foreløpige tall.

Les mer.

Viktigheten av lokale gebyrforskrifter

21.03.2020

For at kommunen lovlig skal kunne kreve inn kommunale gebyrer, må det eksistere en lokal gebyrforskrift for det tjenesteområdet kommunen krever gebyr for. For selvkosttjenestene skal gebyrforskriften være et mekanisk regulativ.

Les mer.

Ny kommunelov og selvkostforskrift

20.03.2020

I ny kommunelov gjeldende fra 2020 er beregning av selvkost lovfestet for første gang. Departementet har fastsatt forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer.

Les mer.

EnviSak

20.03.2020

Selvkostforskriften stiller strengere krav til kommunene når det kommer til beregning av gebyrer, korrekte kalkyler og dokumentasjon, sammenlignet med hva tidligere retningslinjer gjorde. EnviDan opplever at de fleste kommunene har god kontroll på beregninger knyttet til vann, avløp, renovasjon, slam og feiing (VAR), men at det er et stykke å gå på andre tjenesteområder med selvkostbegrensning.

Les mer.

Utvinning av biopolymer fra spildevand

11.10.2019

Verdens første fabrikk som utvinner biopolymeren Kaumera Nereda® Gum fra spillvann behandlet med Nereda®-prosessen er nettopp innviet i Nederland. Det er et stort skritt i retning mot en ansvarlig og bæredyktig gjenbruk av ressursene i spillvannet og bidrar dermed til oppfyllelse av FN’s verdensmål nr. 12. Biopolymer er i tillegg et verdifullt produkt, som kan brukes både i landbruket såvel som i bygge-, tekstil- og papirindustrien.

Les mer.

Lekkasje i ledningsnettet - har kommunen en plan?

19.03.2019

Vanntap er et betydelig problem i Norge med over 40 % lekkasje i mange kommuner. Et høyt lekkasjetap øker faren for forurensning og gir en lavere kvalitet og sikkerhet på vannforsyningen.

Les mer.

Vi har levert høringssvar til ny budsjett- og regnskapsforskrift

26.02.2019

- Se våre betraktninger og høringssvar her

Les mer.

Endringer i KOSTRA-veileder 2019

06.11.2018

Det er foretatt flere presiseringer for VA-tjenestene i hovedveilederen for 2019. Les mer her!

Les mer.

EnviDan søker prosessingeniører og VA-ingeniører til sitt Oslokontor

24.10.2018

Vil du være en del av en virksomhet i vekst, hvor faglig utvikling er en del av forretningsmodellen? Så har vi bruk for deg hos EnviDan Momentum AS!

Les mer.

EnviDan søker siviløkonom til konsulentstilling

16.10.2018

Vil du være en del av et firma i vekst? Vi søker en siviløkonom til konsulentstilling i Oslo. Er det deg?

Les mer.

Effektivitetsbarometer VA - Nå tilgjengelig for din kommune!

20.08.2018

Endelig er Effiktivetsbarometer VA tilgjengelig!

Les mer.

Oppmåling forblir en kommunal oppgave

20.03.2018

Eiendomsoppmåling forblir en kommunal tjeneste etter behandling i Stortinget 15.03.2018.

Les mer.

Seminar om konkurranse på like vilkår

19.02.2018

EnviDan Momentum holder innlegg på høyaktuelt seminar om konkurranse på like vilkår!

Les mer.

Ny samarbeidsavtale med Nereda

06.02.2018

Ved årsskifte 2018 inngikk EnviDan en samarbeidsavtale med det nederlandske firmaet Royal HaskoningDHV, som står bak Nereda-teknologien. Denne teknologien drar nytte av aerobe granuler til spillvannsrensing.

Les mer.

Selvkostrenten 2017

22.01.2018

Kommunalbanken har publisert selvkostrenten for 2017!

Les mer.

EnviDan Momentum søker prosessingeniører og VA-ingeniører til sitt Oslokontor

19.01.2018

EnviDan Momentum søker prosessingeniører og VA ingeniører til sitt Oslokontor!

Les mer.

Endringer i KOSTRA-veilederen for regnskapsrapportering 2018

22.11.2017

Les om endringene i KOSTRA-veilederen for regnskapsrapportering 2018 som påvirker selvkostområdene

Les mer.

EnviDan Momentum har ansatt tre nye vann- og avløpsingeniører!

20.11.2017

EnviDan Momentum har ansatt tre nye vann- og avløpsingeniører som er en del av satsingen på ingeniørtjenester i Norge!

Les mer.

EnviDan Momentum AS er på Gasellelisten 2017

31.10.2017

EnviDan Momentum AS er på Dagens Næringslivs liste over årets gaseller!

Les mer.