False

Envidan har kjønnsbalanse som mål i 2030

08.03.2023

50/50. Slik skal fordelingen av mannlige og kvinnelige ansatte i Envidan være i 2030, hvis det er opp til hovedstyret i Envidan.

Les mer.

Envidan med sterkt oppkjøp i Norge

09.02.2023

Det norske rådgivende ingeniørselskapet VA Consult blir nå en del av Envidan Group, som med oppkjøpet virkelig understreker at det satser hardt på det norske markedet.

Les mer.

Arealtek er en del av miljøselskapet Envidan

08.12.2022

Det norske rådgivende ingeniørfirmaet Arealtek AS, som tilbyr areal- og kommunalteknisk planlegging med fokus på VVA og reguleringsplaner, er nå en del av Envidan, hvor oppkjøpet av Arealtek spesielt vil styrke Envidans løsninger innen ingeniørtjenester for vann-, veg og avløpssektoren i Norge.

Les mer.

Ole Fritz Adeler blir ny administrerende direktør i Envidan

09.08.2022

1. oktober 2022 overtar Ole Fritz Adeler som administrerende direktør i Envidan etter Morten Fjerbæk, som har valgt å trekke seg fra den daglige ledelsen av firmaet. De siste 10 årene har Ole vært ansatt i HOFOR, senest i stillingen som konstituert teknisk direktør og før det som forsyningsdirektør med ansvar for hele vann- og avløpsområdet i HOFOR. Før sin tid i HOFOR har Ole jobbet i ulike lederroller i Krüger/Veolia, både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer.

Varsel om oppstart av planarbeid: Hellerud, Vestby kommune

01.08.2022

På vegne av tiltakshaver Hellvik Hus Follo Eiendomsutvikling varsles oppstart av detaljregulering for Hellerud. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor Arealtek AS er engasjert til å utarbeide planen.

Les mer.

Solhøgda, Eidsvoll kommune: Varsel om fornyet oppstart av detaljregulering

15.06.2022

I henhold til Plan- og bygningsloven varsles det om oppstart av detaljregulering for Solhøgda i Eidsvoll kommune. Det varsles også om at det skal forhandles om utbyggingsavtale med Eidsvoll kommune. Frist for å komme med merknader til oppstartsvarselet er 07.08.2022. Det vil også bli anledning til å komme med merknader til planforslaget i forbindelse med offentlig høring.

Les mer.

ENVIDAN SATSER STORT PÅ DIGITALISERING

23.02.2022

Med et krav til effektivisering på 2% og historisk store utfordringer på klimaområdet, samt i jakten på den grønne omstillingen, har forsyningssektoren behov for å optimalisere løsninger og arbeidsflyt. EnviDan har i mer enn 10 år utviklet digitale løsninger til nettopp dette formålet, og ser et stort potensial for optimalisering, som nå akselereres for å innfri. Det skjer blant annet med opprettelsen av en selvstendig avdeling, som utelukkende fokuserer på digitale løsninger til forsyningssektoren, og med en sterk profil i front som når ut med produktene.

Les mer.

EnviDan selger norsk selvkostvirksomhet til Visma

07.01.2022

EnviDan har inngått avtale med norske Visma om avhending av selskapets selvkostvirksomhet, som gir økonomisk rådgivning i forbindelse med håndtering av avgiftsområdet til norske og svenske kommuner, avfallsselskaper og havner mv.

Les mer.

Gjør subsidiering av saksbehandlingsgebyr at kommunen blir mer attraktiv?

17.11.2021

Les mer.

Bærum utvikler nytt verktøy for å håndtere styrtregn og flom

03.09.2021

Bærum kommune inngår samarbeid med et dansk-norsk team ledet av EnviDan, med partnerne SLA Norge, Menon, Aarhus Vand og Scalgo. Kontrakten har en verdi på 12 millioner kroner.

Les mer.

Nærings-ph.d.: En ny generasjon av vannkvalitetsovervåking i danske vassdrag

03.09.2021

Mye mer data: Nærings-ph.d.-kandidat og EnviDaner, Sofie van't Veen er godt i gang med sitt 3-årige ph.d.-prosjekt, SENTEM (Sensors Application for High Temporal Resolution Monitoring in Danish Streams). SENTEMs mål er å skape nye idéer og kunnskap om den fremtidige bruken av sensordata med høy tidsoppløsning blant annet ved å benytte maskinlæring til neste generasjons vannkvalitetsovervåking i danske vassdrag.

Les mer.

Firma i vekst søker nyutdannet økonom til konsulentstilling

18.08.2021

Les mer.

EnviDan inngår oppkjøpsavtale i Sverige

02.07.2021

Som en del av den amibisiøse vekststrategien EnviDan har lansert sammen med det europeiske private equity-fondet Waterland, har EnviDan nå overtatt det svenske selskapet VA INGENJÖRERNA (VAI).

Les mer.

Effektivitetsbarometer VA 2021

20.05.2021

SSB har publisert de foreløpige KOSTRA-tallene for 2020 og dermed er også årets første utgave av Effektivitetsbarometer VA klar.

Les mer.

Spennende postdoktorprosjekt skal gjøre styring og samstyring enklere

26.11.2020

Det finnes omfattende forskning på avansert styring av de danske avløpssystemene. Likevel er realiteten at det fremdeles foregår en høy grad av manuell (eller ingen) styring. Dette vil ph.d. Nadia Schou Vorndran Lund fra EnviDan endre på i et postdoktor-prosjekt, som DTU Miljø og 6 danske forsyningsselskaper også er en del av.

Les mer.

EnviDan får en ny sterk spiller i ryggen

23.11.2020

Det europeiske private equity-fondet Waterland Private Equity har nettopp kunngjort at de overtar eierskapet til EnviDan fra det danske private equity-fondet Via equity. Waterland vil fokusere på å øke EnviDans sterke kompetanse innen vann, avløpsvann og energi gjennom strategiske oppkjøp, ikke bare i det nåværende fokusområdet Skandinavia, men også i resten av Europa.

Les mer.

Slik skal maskinlæring skape verdi av vannsektordata

06.05.2020

Store mengder data i vannsektoren har blitt samlet inn gjennom mange år, og nye data kommer til i et rasende tempo. I likhet med omtrent alle andre bransjer er maskinlæring et overbevisende verktøy for å utnytte disse dataene til for eksempel å optimalisere drift og vedlikehold, finne hittil ukjente sammenhenger, optimalisere styring og forutsi behov for fornyelse.

Les mer.

Konsekvensanalyse ved sette ned de kommunale gebyrene grunnet koronakrisen

27.03.2020

Les mer.

Effektivitetsbarometer VA 2020 (foreløpige tall)

25.03.2020

De foreløpige KOSTRA tallene for 2019 er publisert på SSB og EnviDan har analysert dataene og er klare til å levere Effektivitetsbarometer VA 2020 med foreløpige tall.

Les mer.

Viktigheten av lokale gebyrforskrifter

21.03.2020

For at kommunen lovlig skal kunne kreve inn kommunale gebyrer, må det eksistere en lokal gebyrforskrift for det tjenesteområdet kommunen krever gebyr for. For selvkosttjenestene skal gebyrforskriften være et mekanisk regulativ.

Les mer.