False

Utvinning av biopolymer fra spildevand

11.10.2019

Verdens første fabrikk som utvinner biopolymeren Kaumera Nereda® Gum fra spillvann behandlet med Nereda®-prosessen er nettopp innviet i Nederland. Det er et stort skritt i retning mot en ansvarlig og bæredyktig gjenbruk av ressursene i spillvannet og bidrar dermed til oppfyllelse av FN’s verdensmål nr. 12. Biopolymer er i tillegg et verdifullt produkt, som kan brukes både i landbruket såvel som i bygge-, tekstil- og papirindustrien.

Les mer.

Lekkasje i ledningsnettet - har kommunen en plan?

19.03.2019

Vanntap er et betydelig problem i Norge med over 40 % lekkasje i mange kommuner. Et høyt lekkasjetap øker faren for forurensning og gir en lavere kvalitet og sikkerhet på vannforsyningen.

Les mer.

Vi har levert høringssvar til ny budsjett- og regnskapsforskrift

26.02.2019

- Se våre betraktninger og høringssvar her

Les mer.

Endringer i KOSTRA-veileder 2019

06.11.2018

Det er foretatt flere presiseringer for VA-tjenestene i hovedveilederen for 2019. Les mer her!

Les mer.

EnviDan søker prosessingeniører og VA-ingeniører til sitt Oslokontor

24.10.2018

Vil du være en del av en virksomhet i vekst, hvor faglig utvikling er en del av forretningsmodellen? Så har vi bruk for deg hos EnviDan Momentum AS!

Les mer.

EnviDan søker siviløkonom til konsulentstilling

16.10.2018

Vil du være en del av et firma i vekst? Vi søker en siviløkonom til konsulentstilling i Oslo. Er det deg?

Les mer.

Effektivitetsbarometer VA - Nå tilgjengelig for din kommune!

20.08.2018

Endelig er Effiktivetsbarometer VA tilgjengelig!

Les mer.

Oppmåling forblir en kommunal oppgave

20.03.2018

Eiendomsoppmåling forblir en kommunal tjeneste etter behandling i Stortinget 15.03.2018.

Les mer.

Seminar om konkurranse på like vilkår

19.02.2018

EnviDan Momentum holder innlegg på høyaktuelt seminar om konkurranse på like vilkår!

Les mer.

Ny samarbeidsavtale med Nereda

06.02.2018

Ved årsskifte 2018 inngikk EnviDan en samarbeidsavtale med det nederlandske firmaet Royal HaskoningDHV, som står bak Nereda-teknologien. Denne teknologien drar nytte av aerobe granuler til spillvannsrensing.

Les mer.

EnviDan Momentum søker prosessingeniører og VA-ingeniører til sitt Oslokontor

19.01.2018

EnviDan Momentum søker prosessingeniører og VA ingeniører til sitt Oslokontor!

Les mer.

Endringer i KOSTRA-veilederen for regnskapsrapportering 2018

22.11.2017

Les om endringene i KOSTRA-veilederen for regnskapsrapportering 2018 som påvirker selvkostområdene

Les mer.

EnviDan Momentum har ansatt tre nye vann- og avløpsingeniører!

20.11.2017

EnviDan Momentum har ansatt tre nye vann- og avløpsingeniører som er en del av satsingen på ingeniørtjenester i Norge!

Les mer.

EnviDan Momentum AS er på Gasellelisten 2017

31.10.2017

EnviDan Momentum AS er på Dagens Næringslivs liste over årets gaseller!

Les mer.

Ny lov om eierseksjoner trer delvis i kraft fra 1.1.2018

20.09.2017

Loven åpner for seksjoneringsgebyrer som dekker full selvkost!

Les mer.

Finansieringsbehov i norsk vannbransje 2016-2040

29.08.2017

Ny rapport fra Norsk vann estimerer kommunalt investeringsbehov i vann- og avløpsanlegg fram til 2040 til å være ca. 280 milliarder kroner.

Les mer.

Ny oppdatering av MSK gir muligheten for to-delt renovasjonsgebyr

29.08.2017

Momentum Selvkost Kommune er oppdatert med muligheten til å implementere to-delt renovasjonsgebyr. Hvilke muligheter innebærer et to-delt renovasjonsgebyr for kommunen?

Les mer.

EnviDan styrkes i Sverige gjennom oppkjøp

25.07.2017

AquaP Teknikkonsulter AB er blitt solgt til danske EnviDan A/S

Les mer.

Det handler om å vite hva man gjør

25.07.2017

Behovet for tilpasning av våre byer og landområder til de store klimaendringene er større enn noensinne. Det setter konstant høyere krav til håndtering av de stigende regnmengdene, stormfloer og grunnvannsnivåer.

Les mer.

Ny banebrytende metode for rensning av vannledninger viser gode resultater

28.04.2017

Over tid samles store mengder avleiringer og biofilm i vannforsyningenes vannledninger. Det er derfor nødvendig å rense ledningene for at innbyggerne skal få rent og klart vann i kranen.

Les mer.