False

AARHUS REWATER - VERDENS MEST BÆREKRAFTIGE OG INNOVATIVE RENSEANLEGG

Anlegget, som foruten å rense spillvann, vil produsere overskuddsenergi og utnytte ressursene i spillvannet i et omfang som ikke er sett andre steder og som vil være til stor nytte for miljøet, innbyggerne og samfunnet.

I 2028 skal Aarhus Rewater, det nye ressurs- og renseanlegget, avløse Marselisborg, Åby og Viby renseanlegg. Om få år vil Marselisborg renseanlegg ha for liten kapasitet til å rense spillvannet fra et økende antall innbyggere i Aarhus kommune. Dessuten er det ikke plass til å utvide anlegget, som er nabo til Marselisborg lystbåthavn. Åby og Viby renseanlegg har også for liten kapasitet.

Derfor må det bygges et nytt, stort anlegg med en ny plassering i området, hvor nåværende Marselisborg renseanlegg ligger. Anlegget – Aarhus Rewater – vil bli verdens mest bærekraftige og innovative renseanlegg. Foruten å rense spillvann, vil det nye anlegget produsere overskuddsenergi og utnytte ressursene i spillvannet i et omfang som ikke er sett andre steder, og som vil være til stor nytte for miljøet, innbyggerne og samfunnet. Dette er ressurser som for eksempel næringsstoffer, proteiner, matvarer, kjemikalier og grunnsubstanser til helseindustrien.

Flaggskip for sirkulær økonomi

Prosjektet blir et flaggskip for den sirkulære økonomien i Aarhus Vand og vil bane vei for at vannselskapet blir energi- og CO2-nøytralt i 2030. Denne store ambisjonen er EnviDan sammen med underrådgiverne KWR Water Research Institute og Royal HaskoningDHV Nederland B.V i gang med å realisere.

Dette er Morten Fjerbæk, administrerende direktør i EnviDan, fornøyd med, som sier: «Vi er selvfølgelig utrolig stolte over at vi sammen med våre nederlandske underrådgivere er utnevnt som Aarhus Waters prosessrådgiver for denne oppgaven. 

Våre ansatte drives av faglighet og personlig utvikling, og det at vi i de neste årene blir en sentral del av det største og mest innovative renseanleggsprosjektet i nyere dansk historie, gir EnviDan en unik mulighet til å tilby våre ansatte nettopp det.»

EnviDan står for prosjekteringen av hele prosessanlegget

Oppgaven som prosesskonsulent ble tilbudt i et innovasjonspartnerskap, og valget ble tatt på bakgrunn av en tidligere seks måneders innovasjonsprosess med Aarhus Vand. Direktør for forretningsutvikling i Aarhus Vand, Claus Møller Pedersen, sier om oppgaven: «EnviDan skal som prosesskonsulent bistå Aarhus Vand med prosjekteringen av det samlede prosessanlegget for Aarhus Rewater – fra innledende valg av teknologier og ressurser til utnyttelse og det endelige designet. Det er svært komplekst, men EnviDan er blant de fremste innen ressursutnyttelse ved renseanlegg, og sammen med de to underrådgiverne står vi veldig sterkt som et team, som jeg er sikker på kan løse oppgaven.»

Valg av prosessrådgiver er trinn to i den samlede anbudsprosessen for Aarhus Rewater. Første trinn var arkitektrådgivning, som gikk til arkitektfirmaet Henning Larsen. Tredje trinn blir konstruksjonsdelen, hvor Aarhus Vand ved utgangen av 2021 danner det endelige teamet bestående av arkitekter, prosessrådgivere og entreprenører. Byggingen av Aarhus Rewater skal etter planen pågå fram til midten av 2028, da anlegget forventes å komme i drift. Deretter forventes det å løpende utvide anlegget fram til 2060, hvor kapasiteten vil tilsvare utslippet av spillvann fra 600.000 mennesker.

Claus  Kobberø

KONTAKT MEG
FOR MER INFO!

Claus Kobberø

+45 27 15 37 90