False

CSR i EnviDan

Corporate Social Responsibility.

Vi har en CSR-strategi og en Code of Conduct i EnviDan som beskriver hvordan vi systematisk arbeider med CSR.

Vi er en del av UN Global Compact og rapporterer hvert år på vår fremdrift innenfor definerte innsatsområder. I vår Code of Conduct beskriver vi hvordan vi og våre samarbeidspartnere opptrer blant annet i forhold til de 10 prinsipper som er definert av UN Global Compact.

Siden det er CSR i nesten alt vi foretar oss inngår CSR i alle våre politikker og strategier, enten eksplisitt eller implisitt. Der vi har størst mulighet for å påvirke samfunnet er gjennom våre prosjekter som vi utfører for våre kunder. Vi arbeider med grønne energiløsninger og forbedring av vannmiljøet, og bidrar derfor helt naturlig til en bærekraftig fremtid.

Stine Lundbøl  Vestergaard

KONTAKT MEG
FOR MER INFO