False

Misjon og Visjon

Mission

Det er EnviDan Arealteks misjon å utgjøre en positiv forskjell for samfunnet, kunder og medarbeidere fordi:

  • Vi leverer verdiskapende løsninger til gode for samfunnet
  • Vi møter våre kunder med engasjement, dyktighet og anstendighet
  • Våre medarbeidere er hele mennesker med stort engasjement

 

 

Visjon

Med Skandinavia som hjemmemarked og rettet mot vann-, spillvanns- og fjernvarmeforsyninger, biogasselskap, kommuner og industrier vil EnviDan i 2020/21 være:

  • Skandinaviens ledende leverandør av innovative og verdiskapende løsninger
  • En sterk skandinavisk vekstvirksomhet
  • Bransjens ledende arbeidsplass med de mest verdiskapende medarbeiderne.

EnviDan Arealteks lønnsomme vekst sikres gjennom innovative og verdiskapende medarbeidere som løpende utvikler nye kunnskapskombinasjoner og fagområder i tett samarbeid med kundene.