Regnskapsopplysninger

Her er de fire siste offentliggjorte årsregnskap for EnviDan presentert.
Alle beløp er i millioner DKK

 Avslutningsdato

30.06.14

30.06.15

30.06.16

30.06.17

 Bruttofortjeneste

56.6

55.4

75,8

84,8

 Resultat av ordinær
 primærdrift

14.0

14.5

17.0

17,7

 Årsresultat

10.7

12.0

12.8

10,5

 Aktiver i alt

81.2

75.6

162.9

173,6

 Egenkapital

26.2

24.1

54.4

50,4

 Antall ansatte

164

167

165

192


Bank
Handelsbanken

Revision
Deloitte

Gaselle-virksomhet og vinner av Erhvervsprisen:

  • 2017 - Kåret som Gaselle virksomhet i Norge
  • 2009 - vinner av Erhvervsprisen, årets virksomhet
  • 2009 - Kåret som Gaselle-virksomhet i Norge
  • 2008 - Kåret som Gaselle-virksomhet i Norge
  • 2005 - Kåret som Gaselle-virksomhet i Danmark
  • 2004 - Kåret som Gaselle-virksomhet i Danmark
  • 2001 - Kåret som Gaselle-virksomhet i Danmark

En forklaring av kriteriene for Gaselle-virksomhetene, kan leses i 2009 rapporten fra Greens Analyseinstitut

 

Kredittvurdering               

 

CVR- & EAN-numre

Michael Flindt  Nielsen

KONTAKT MEG
FOR MER INFO

Michael Flindt Nielsen

+45 21 19 45 54