Ny hovedplan for vann og avløp

Hof kommune ønsket å få utarbeidet en hovedplan for vann og avløp, som i likhet med kommuneplanen hadde en tidshorisont frem mot 2027. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid mellom de norske og de danske avdelingene, med en norsk prosjektleder. Arbeidet besto av utdyping av mål for vannforsyningen, gjennomgåelse av dagens tilstand sammenlignet mot ønsket mål og vurdering av prioriterte tiltak for å oppnå målene.            

Det ble gjort en vurdering og laget en strategibeskrivelse for å nå de oppsatte målene. EnviDan utarbeidet en saneringsplan for de anbefalte strekningene og områdene, inkludert finansering og andre økonomiske aspekter av tiltakene i planperioden. Arbeidet omfattet også rammebetingelsene og de juridiske aspektene ved prosjektet.