UTVIKLINGSPROSJEKT

KOD-håndbok

Prosjektet oppsto fordi det var et reelt behov for retningslinjer som belyser håndteringen av KOD (våtorganisk avfall) på renseanlegg med råtnetanker. 

Håndboken er et redskap som skal bryte den kunnskapsbarrieren som i dag finnes på området, og fasilitere implementeringen av Ressursstrategien på danske renseanlegg. Ressursstrategien har et overordnet mål om 50% gjenbruk i 2022 av 7 utvalgte fraksjoner i husholdningsavfallet. Den organiske delen utgjør en ganske stor del av den totale mengden (40-45%). Målet om 50% gjenbruk vil derfor kunne nås hvis også den organiske fraksjonen gjenbrukes.

 

 

Håndboken inneholder beskrivelser av alle tekniske løsninger, eksempelberegninger samt en business case med utgangspunkt i Slagelse Renseanlegg. I tillegg beskriver håndboken alle lovgivningsmessige utfordringer, som hittil har vært svært etterspurt av de danske forsyningsselskapene.

EnviDan har bidratt med spesifikke forslag som sikrer en vellykket overføring av teknologi fra biogassbransjen til de renseanleggene som har råtnetanker.

Siden EnviDan har eksperter innenfor både spillvann og biogass kan vi bidra med en konkret vurdering av de tekniske løsninger, sett fra flere sider.