TREFOR Vand

TREFOR Vand får bedre styr på sine prosjekter

Der er mange ting å holde styr på ved rammeavtaler samt mange og store prosjekter. Sammen med TREFOR Vand A/S og Munck Forsyningsledninger har EnviDan utviklet EnviProjekt. EnviProjekt holder styr på porteføljen, sikrer at man har 100% oversikt over avtaler og økonomi, og kjører prosjektet i mål etter den fastsatte tidsplanen. EnviProjekt kan anvendes på alle prosjekter, på tvers av forsyningstyper.

Det private selskapet TREFOR Vand A/S utfører cirka 150 årlige renoveringsprosjekter. Dette medfører en lang rekke administrative oppgaver som tar tid og inkluderer store mengder data og informasjon. Den store datamengden utgjør samtidig en potensiell risiko for at det skjer feil hvis disse skal håndteres manuelt. Vi har derfor utviklet et portalbasert verktøy som sikrer en lik prosjektavvikling på alle TREFOR Vand A/S prosjekter.  Alle data inkludert kontrakter, avtaler, tidsplaner, økonomiske oversikter og så videre er tilgjengelige i EnviProjekt. 

De er tilgjengelige for alle interessenter i prosjektet via brukernavn og passord. For eksempel kan alle rammeavtaler med entreprenører opprettes i EnviProjekt og deretter brukes på tvers av prosjektene.

Når prosjektet er opprettet og anbudsdokumentene er lastet opp, kan entreprenøren estimere prosjektet, deretter godkjennes entreprisegrunnlaget av begge parter. Den påfølgende prosessen med eventuelle tilleggsavtaler, akontobetaling og det avsluttende sluttoppgjøret styres gjennom EnviProjekt. På den måten har man hele tiden styr på hvor i godkjenningsprosessen et prosjekt er. Alle dokumenter er versjonsstyrte, så man får alltid vist den gjeldende versjonen av et dokument.

Vi bruker EnviProjekt også internt i EnviDan i våre anleggsprosjekter. Dermed tilbyr vi våre kunder et effektivt prosjektavviklingsverktøy sammen med vår oppgaveløsning.