Verdiskapning

Fordi den opprettholder EnviDans profil som en "high-end" rådgiver.

Fordi vi sikrer synlighet på konferanser i inn- og utland.​

Fordi det gjør oss til en attraktiv partner for kundene.​

Fordi arbeidet bidrar til effektivisering av arbeidsflyt og produksjon i EnviDan.​

Fordi R&D tiltrekker og beholder bransjens beste ansatte.

Fordi innovasjonsmodellen og prioriteringsstrukturen vår sikrer at vi investerer riktig.​

Fordi vi legger til rette for idégenerering, som er grunnlaget for fremtidige utviklingsprosjekter.​

Fordi R&D er inkubator for løsningene og teknologiene vi trenger å levere i fremtiden.

 

Konsepter og produkter

Anvendt forskning og utvikling

 

Når kunnskap fra ett prosjekt er katalysator for nye prosjekter


 

Hva betyr R&D i EnviDan for kundene?

Hvordan opplever du EnviDans fokus på forskning og utvikling, og hva betyr opplevelsen din for ditt ønske om å samarbeide med EnviDan?

Rikke Hansen, Udviklings- og innovationskonsulent

"Jeg tror det handler om mindset, EnviDan er klart den mest proaktive partner vi pt har. Det handler også om at vi i udviklingsprojekterne samarbejder som ligeværdige projektpartnere, og ikke som hhv. opgavebestiller og -udfører. Vi har brug for denne ligeværdige vidensudveksling, og jeg tror på, at det giver en sund relation, som vi alle har gavn af.

Det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi hos VandCenter Syd som oftest går målrettet efter præcis den eller de personer, som vi mener, er de dygtigste inden for et bestemt fagområde, og der kan vi jo så konstatere at de seneste tre gange, har vi fundet dem hos EnviDan."

 

Oddvar Somdal, IT-leder

"EnviDan har gitt vår bedrift gode bidrag knyttet til innovasjon og digitalisering. Agder Renovasjon består av flere enheter og tjenesteområder, og EnviDan sine løsninger gjør oss i stand til å holde oversikt og rapportere effektivt. Envidans konsulenter opptrer meget profesjonelt, og er alltid serviceinnstilt og hyggelige å ha med å gjøre!"

Victor Pelin, Utvecklingsingenjör​

"Jag baserar mitt svar på erfarenheter från vårt gemensamma utvecklingsprojekt ”Lokalisering av tillskottsvatten med hjälp av maskinlärning” som har pågått under våren, och jag är genomgående nöjd med EnviDans insatser.

Jag vill förstås berömma er Head of Machine Learning som kom med den lysande idén till projektet. Jag har upplevt att projektgruppen från EnviDan har haft hög kompetens och engagemang, och att de har haft god förståelse för våra förväntningar av projektets slutprodukt. Jag vill passa på att säga att det är imponerande att ni har titeln ”Head of Machine Learning” i företaget. Projektet har delfinansierats av EnviDans interna utvecklingsmedel vilket har varit en av förutsättningarna för att projektet skulle kunna genomföras."


John Buhr Christiansen,  Adm. direktør

For BIOFOS er stilstand lig med afvikling. Vi må og skal udvikle os, eller bliver vi afviklet. Udvikling kan vi slet ikke gøre alene, det skal ske i et tæt samarbejde med alle i branchen.

Derfor er det glædeligt, at vi sammen med EnviDan kan løfte det tunge ansvar med at gennemføre udviklingsprojekter. Til gavn for alle, så vi i spildevandsselskaberne bliver mere effektive og øger kvaliteten, samtidigt med, at vi sammen er med til at sætte Danmark på verdenskortet. Udviklingsarbejdet er med stort fokus på at skabe nye arbejdspladser, øget eksport og dermed bidrage til det danske samfund. Derfor deltager BIOFOS gerne i udviklingsprojekter.​

Panagiotis Tsapekos , Postdoc

"DTU is focused on providing solutions to real-life problems, but our workload is mainly applied in the laboratory. We always need to either see the bigger picture or having input from people that are closer to the market than us. The collaboration with ENVIDAN can open the door for further collaboration including more important actors as for example water utilities, waste management companies etc; and so, both parties can benefit from the new collaborations. This is driven by the fact that we have common interests in specific areas (i.e. bioenergy, resources recovery, residuals upcycling). The experience up to now was positive and this is visible by the fact that we recently applied a common project proposal (i.e. PROFIT)."

Irini Angelidaki, Professor

We have actively collaborated with EnviDan the last 3-4 years. We were co-participating in VARGA and in FUBAF project. We have extremely positive impression of the collaboration with EnviDan which is extremely professional in all aspects. We are very happy for the collaboration which offers researchers from DTU which gaps the pure research to real relevant applications in the area of wastewater and bioeconomy areas.

Michael Rasmussen, Professor

"Der er ikke mange rådgivere, som har samme ambitionsniveau som EnviDan, når det handler om viljen til ikke kun at anvende den nyeste viden i egne projekter, som også tage et ansvar for at udvikle og uddanne såvel rådgivere som forskere til at løse morgendagens udfordringer. Den indstilling kommer hele branchen til gode mener jeg. EnviDans investering i erhvervs-PhD’ere er også vigtig for universitet, da det er vores mulighed for at drive anvendt forskning og udvikling med fokus på virksomhederne og samfundets behov."


 

Hva betyr R&D for EnviDanerne?

Hvordan opplever du EnviDans fokus på forskning og utvikling?

"Konsept og produktutvikling er essensielt for å beholde eksisterende kunder og sentralt for utvidelse av kundegrunnlaget. På denne måten sikrer vi at kunden vet hva de får når de benytter seg av våre tjenester. Gjennom videreutvikling av våre konsepter og produkter sikrer vi at viktig lærdom fra ulike kundeprosjekter blir integrert i våre leveranser og på denne måten bidrar til å utvikle vår forretning.Gjennom å være tett på kundene utvikler vi nye produkter og konsepter når vi oppfatter behov hos kunden som ikke blir dekket i dag."

"Forskning och utveckling är en del av EnviDan´s DNA vilket präglar utvecklingen av vår verksamhet. Det är med en god känsla i magen som jag berättar om att vi investerar egna medel för att arbeta med nya innovationer, utveckling av effektivare tekniska lösningar, vidareutveckling av nuvarande arbetssätt etc. Vår satsning på forskning och utveckling bidrar till att EnviDan är ett attraktivt företag för både våra kunder, medarbetare och samarbetsparter."

"Som nyuddannet har det for mig været altafgørende, at finde en arbejdsplads hvor der er rum til at kunne fortsætte min faglige udvikling indenfor mit fagområde. Denne mulighed har jeg set i EnviDan, hvor jeg føler at forskning og udvikling bliver anset som værende bærende element for at fastholde vores plads forrest i feltet når det kommer til teknologi indenfor vandsektoren. Muligheden for at arbejde akademisk, både i forhold til interne udviklingsprojekter og i forhold til samarbejder med forsyninger og universiteter, er en stor motivationsfaktor for mig i mit daglige arbejde."


Kjernefortellingen

 

Når 'vanligvis' ikke lenger er nok og når det stilles nye krav til fremtidige løsninger innenfor EnviDans fagområder, må vi gjøre noe annerledes enn i går og åpne for nye muligheter og nye samarbeid. Vi må investere i forskning og utvikling. Og det gjør vi i EnviDan!

Vi investerer 20 % av overskuddet vårt i forskning og utvikling - hvert år, men vi investerer også tid, energi og engasjement, og gjør kunnskapen vår tilgjengelig for kunder, partnere og samfunn. Vi sier høyt at vi VIL være de beste på utvikling, og vi er proaktive når vi oppsøker våre skandinaviske kunder med våre gode ideer for felles innovasjon.

Vår forskning og utvikling står på skuldrene til EnviDanernes høye profesjonalitet, som er hele grunnlaget for vår virksomhet. Vi har bransjens dyktigste ansatte, som hele tiden søker ny kunnskap, og som med sitt engasjement bringer energi og innovasjon i prosjektene. Det er i skjæringspunktet mellom profesjonalitet og nysgjerrighet at utvikling skjer, og det er kombinasjonen av de to som sammen med en strategisk satsing på innovasjon er vårt ledende prinsipp i vår innsats for å oppnå vår visjon om forskning og utvikling, som skaper grunnlaget for morgendagens EnviDan.

Vi skaper resultater i utviklingsprosjektene våre, og sprer kunnskap fra det ene prosjektet til det neste. Vi utvikler produkter og konsepter som gir våre kunder bedre løsninger, men vi viderefører også anvendt forskning og utvikling, der resultatet ikke er et produkt, men i stedet unik kunnskap innen et spesifikt fagområde. Dette gjør oss i stand til å levere de beste rådene og utgjøre en positiv forskjell for en hel bransje.

-Og det er gøy. Det er gøy å være i forkant og det er motiverende å legge grunnlaget som baner vei for fremtiden. Vi oppfordrer våre ansatte til å bruke tid, energi og engasjement i forskning og utvikling, og vi streber etter å gi rom og rammer for at de skal lykkes. Vi gjør dette fordi gresset er grønnest uansett hvor du vanner det, og det er frøene vi planter i FoU-organisasjonen vår som skal gi oss en stabil plen å spille på i fremtiden.