Selvkost

Har du noen gang tenkt over hvordan kommunen bestemmer de kommunale gebyrene og hva de dekker? 
Selvkostprinsippet innebærer at kommunen over tid ikke har anledning til å tjene penger på tjenesten de er pålagt å levere til innbyggerne. 
 
Tjenester som er underlagt selvkostprinsippet er: 
  • Vann og avløp
  • Husholdningsrenovasjon
  • Slamtømming
  • Feiing
  • Plan- og byggesaksbehandling 
  • Oppmåling
  • Behandling av utslippstillatelser 
  • Eierseksjonering 
  • SFO
  • Havn (anløp)
Hensikten med selvkost er at brukerne av tjenestene skal betale det det koster kommunen å levere disse tjenestene. Kommunen kan med unntak av husholdningsrenovasjon og slamtømming likevel velge å dekke deler av kostnadene via kommunekassen. Hva det koster kommunen å levere disse tjenestene, og hvor mye kommunekassen eventuelt bidrar med, kan variere mye fra kommune til kommune. I sum gjør det at det kan være stor forskjell i de kommunale gebyrene på landsbasis. 
 
EnviDan har siden 2003 utviklet og levert selvkostverktøy til norske kommuner og selskaper. Våre løsninger er ledende på markedet og våre ansatte har inngående kompetanse om bransjene vi jobber med og produktene vi leverer. Alle konsulentene i EnviDan er siviløkonomer med spesialisering innen selvkost og kommunal regnskapsføring.
 

Kundene er fundamentet for vår virksomhet. Derfor besøker vi kundene våre, som blant andre består av mer enn 250 norske kommuner, i snitt to ganger årlig. Vi er også opptatt av kunnskapsdeling og avholder årlig flere kurs for våre kunder. Videre bistår vi kommunene med gebyrsimuleringer, scenarioanalyser, forskriftsarbeid og klagesaker på selvkostområdene som plan- og byggesaksbehandling. I forbindelse med kommunereformen er vi aktive i mange kommunesammenslåingsprosjekter hvor vi bistår kommunene med å slå sammen alle selvkostområdene, herunder å utarbeide nye forskrifter, gebyrregulativ, høringsbrev, gebyrsimuleringer, analyser og annet beslutningsmateriale. 

Per i dag er vi eneste leverandør av selvkostsystem med tilhørende konsulentbistand, og er for de fleste norske kommuner den eneste naturlige samarbeidspartneren på dette feltet. Du kan lese mer om vår virksomhet innenfor ulike selvkostområder ved hjelp av menyen over.

Tor Morten Olsen

Vil du vite mer?

Tor Morten Olsen

+47 23 96 67 09

Last ned

Les vår brosjyre om fordelene med EnviDans selvkostmodeller