Kursvirksomhet

Vi har mer enn 15 års erfaring med selvkostberegninger og har bred erfaring med alle problemstillinger knyttet til selvkost. Vår modell for beregning av selvkost benyttes i dag av flere enn 300 kommuner og renovasjonsselskaper.

De siste seks årene har vi avholdt mange kurs med særdeles gode tilbakemeldinger fra deltakerne. I løpet av året tilbyr vi flere kurs med selvkost som tema. Mer informasjon og skjema for påmelding til hvert enkelt kurs finnes under.

Endelig bekreftelse og faktura vil bli sendt ved påmeldingsfristens utløp. Ved avmelding etter påmeldingsfrist refunderes ikke kursavgift, deltaker kan imidlertid erstattes av en kollega. EnviDan må da informeres om erstatters kontaktinformasjon.

Har du spørsmål om kursene kan du ta kontakt med:
Kursansvarlig Tobias Møretrø på telefon 93 22 03 44 (tom@envidan.no)

Vi tar med glede imot forespørsler om andre typer kurs, lokasjoner i landet eller datoer hvis det er ønskelig.

Aktuelle kurs

Selvkost for private planforslag, byggesak og oppmåling

Kurset er spesielt innrettet mot selvkostberegninger for private planforslag, byggesak og oppmåling og egner seg for ansvarlige for selvkostberegninger av disse tjenestene. Kurset vil blant annet behandle selvkostforskriften, overordnet lovverk, høyesterettsdommen om selvkost i den enkelte sak, samt hvordan lokal gebyrforskrift kan utformes for å unngå at gebyrer blir urimelig store.

Kursavgift:
kr 5.500 (inkludert lunsj og forfriskninger under kurset)
Tidspunkt: 
Mandag 22. juni 2020, kl. 10:00 til kl. 15:00
Sted:  
EnviDans lokaler i Storgata 10B, Oslo
Påmeldingsfrist:  
Mandag 15. juni 2020
   

 

Mottatt påmelding bekreftes fortløpende. Maksimalt antall deltakere på kurset er 18 personer. Minste antall deltakere er 6 personer. Ved stor pågang vil de først påmeldte prioriteres.

Kurs i selvkostreglene og innføring i bruk av kommunens selvkostmodell

Kurset er for kommuner som ønsker en gjennomgang av selvkostreglene og en grundigere innføring i bruk av egen selvkostmodell. Kurset vil arrangeres i kommunens lokaler og gi opplæring i bruk av modellen på områder kommunen ønsker. Kommunen vil også få en gjennomgang av hvilke utfordringer som må håndteres i praktiseringen av departementets retningslinjer for beregning av selvkost.

Kursets målgruppe er alle som arbeider med eller er interessert i selvkostberegninger.

 

Send på e-post til kurs@envidan.no dersom dere ønsker kurs i selvkostreglene og innføring i bruk av kommunens selvkostmodell.

Kursavgift:
 kr 11.800,- per møte* 
Tidspunkt: 
 Etter avtale
Sted:   
 Kommunens lokaler
Varighet 
4 timer

* Samt reisekostnader etter statens reiseregulativ. For evt. reisetid over 4 timer faktureres det 748 kroner per time.

Tobias Møretrø

Kontakt meg for mer info

Tobias Møretrø

+47 93 22 03 44

Last ned

Les vår brosjyre om fordelene med EnviDans selvkostmodeller