Kursvirksomhet

Vi har mer enn 15 års erfaring med selvkostberegninger og har bred erfaring med alle problemstillinger knyttet til selvkost. Vår modell for beregning av selvkost benyttes i dag av flere enn 300 kommuner og renovasjonsselskaper.

De siste seks årene har vi avholdt mange kurs med særdeles gode tilbakemeldinger fra deltakerne. I løpet av året tilbyr vi flere kurs med selvkost som tema. Mer informasjon og skjema for påmelding til hvert enkelt kurs finnes under.

Endelig bekreftelse og faktura vil bli sendt ved påmeldingsfristens utløp. Ved avmelding etter påmeldingsfrist refunderes ikke kursavgift, deltaker kan imidlertid erstattes av en kollega. EnviDan må da informeres om erstatters kontaktinformasjon.

Har du spørsmål om kursene kan du ta kontakt med:
Kursansvarlig Tobias Møretrø på telefon 93 22 03 44 (tom@envidanmomentum.no)

Vi tar med glede imot forespørsler om andre typer kurs, lokasjoner i landet eller datoer hvis det er ønskelig.

Aktuelle kurs

Digitalisering i VAR-sektoren

Kurset omhandler digitalisering med fokus på VAR-sektoren. Hvorfor er digitalisering så viktig? Hva er det egentlig? Hva er trendene for digitalisering fremover?
Disse temaene er sentrale i kurset og suppleres med våre erfaringer fra gjennomførte digitaliseringsprosjekter.
Kursavgift:
kr 4.000 (inkludert lunsj og forfriskninger under kurset)
Tidspunkt: 
Mandag 3. juni 2019, kl. 10:00 til kl. 14:00
Sted:  
EnviDan Momentums lokaler i Blindernveien 5, Oslo
Påmeldingsfrist:  
Mandag 20. mai 2019

 

Mottatt påmelding bekreftes fortløpende. Maksimalt antall deltakere på kurset er 24 personer. Minste antall deltakere er 6 personer. Ved stor pågang vil de først påmeldte prioriteres.

Pakketilbud for kursene "Beregning av Selvkost" og "Brukerkurs - Budsjettering i Momentums selvkostmodell

Kursene er lagt opp slik at man første dagen vil få en grundig innføring av hva retningslinjene for beregning av selvkost innebærer i praksis og andre dagen ha et interaktivt og casebasert brukerkurs i budsjettering i Momentums selvkostmodell. Les mer om kursene under.

 

Kursavgift: kr 8.000 (inkludert lunsj begge dager)
Tidspunkt:      Torsdag 13. juni kl. 10:00 til fredag 14. juni kl. 14:00
Sted: EnviDan Momentums lokaler i Blindernveien 5, Oslo
Påmeldingsfrist:     Onsdag 29. mai 2019
Verktøy:  Deltakere må benytte egen PC (Vi anbefaler at det er installert Excel som ikke er eldre enn Excel 2010)

 

Mottatt påmelding bekreftes fortløpende. Maksimalt antall deltakere på kurset er 24 personer. Minste antall deltakere er 6 personer. Ved stor pågang vil de først påmeldte prioriteres.

Beregning av Selvkost – Hva innebærer retningslinjene i praksis?

Kurset vil gi deg svar på hvilke utfordringer du må håndtere i praktiseringen av departementets retningslinjer for beregning av selvkost. Hva sier retningslinjene? Hva innebærer dette i forhold til regnskapsføring og budsjettering? Hvordan påvirkes kommunekassen av selvkostberegningene? Hvilke fallgruver må du være oppmerksom på? I tillegg til fokus på de tradisjonelle VAR-tjenestene vil kurset også omhandle feiing, reguleringsplan, byggesak og oppmåling.

Kursets målgruppe er alle som arbeider med eller er interessert i selvkostberegninger.

 

Kursavgift
kr 5.500 (inkludert lunsj og forfriskninger under kurset)
Tidspunkt:     
Torsdag 13. juni, kl. 10:00 til kl. 14:00
Sted:
EnviDan Momentums lokaler i Blindernveien 5, Oslo
Påmeldingsfrist:    
Onsdag 29. mai 2019

 

Mottatt påmelding bekreftes fortløpende. Maksimalt antall deltakere på kurset er 24 personer. Minste antall deltakere er 6 personer. Ved stor pågang vil de først påmeldte prioriteres.

Brukerkurs – Budsjettering i EnviDan Momentums selvkostmodell

Kurset er lagt opp interaktivt og casebasert. Kursdeltakerne vil i løpet av kurset utarbeide et budsjett for VAR-tjenestene på egen PC. Kursleder vil gjennomgå steg for steg hvordan man benytter Momentum Selvkost Kommune til å fastsette gebyrforslag for neste års budsjett. Gjennomgangen vil dekke hele budsjettprosessen, herunder prognostisering av inntekter og utgifter for inneværende år, behandling av aktivitetsendringer, revidering av budsjetterte investeringer, vurderinger knyttet til kalkylerente og beregning av neste års gebyrsatser. Kursets målgruppe er alle som vil lære mer om bruken av Momentum Selvkost Kommune.

 

Kursavgift: kr 5.500 (inkludert lunsj og forfriskninger under kurset)
Tidspunkt:      Fredag 14. juni kl. 09.00 til 14.00
Sted: EnviDan Momentums lokaler i Blindernveien 5, Oslo
Påmeldingsfrist:     Onsdag 29. mai 2019
Verktøy:  Deltakere må benytte egen PC (Vi anbefaler at det er installert Excel som ikke er eldre enn Excel 2010)

 

Mottatt påmelding bekreftes fortløpende. Maksimalt antall deltakere på kurset er 24 personer. Minste antall deltakere er 6 personer. Ved stor pågang vil de først påmeldte prioriteres.

Kurs i selvkostreglene og innføring i bruk av kommunens selvkostmodell

Kurset er for kommuner som ønsker en gjennomgang av selvkostreglene og en grundigere innføring i bruk av egen selvkostmodell. Kurset vil arrangeres i kommunens lokaler og gi opplæring i bruk av modellen på områder kommunen ønsker. Kommunen vil også få en gjennomgang av hvilke utfordringer som må håndteres i praktiseringen av departementets retningslinjer for beregning av selvkost.

Kursets målgruppe er alle som arbeider med eller er interessert i selvkostberegninger.

 

Send på e-post til kurs@envidan.no dersom dere ønsker kurs i selvkostreglene og innføring i bruk av kommunens selvkostmodell.

Kursavgift:
 kr 11.800,- per møte* 
Tidspunkt: 
 Etter avtale
Sted:   
 Kommunens lokaler
Varighet 
4 timer

* Samt reisekostnader etter statens reiseregulativ. For evt. reisetid over 4 timer faktureres det 740 kroner per time.

Tobias Møretrø

Kontakt meg for mer info

Tobias Møretrø

+47 93 22 03 44

Last ned

Les vår brosjyre om fordelene med EnviDans selvkostmodeller