False

Kursvirksomhet

Vi har mer enn 15 års erfaring med selvkostberegninger og har bred erfaring med alle problemstillinger knyttet til selvkost. Vår modell for beregning av selvkost benyttes i dag av flere enn 300 kommuner og renovasjonsselskaper.

De siste seks årene har vi avholdt mange kurs med særdeles gode tilbakemeldinger fra deltakerne. I løpet av året tilbyr vi flere kurs med selvkost som tema. Mer informasjon og skjema for påmelding til hvert enkelt kurs finnes under.

Endelig bekreftelse og faktura vil bli sendt ved påmeldingsfristens utløp. Ved avmelding etter påmeldingsfrist refunderes ikke kursavgift, deltaker kan imidlertid erstattes av en kollega. EnviDan må da informeres om erstatters kontaktinformasjon.

Har du spørsmål om kursene kan du ta kontakt med:
Kursansvarlig Tobias Møretrø på telefon 93 22 03 44 (tom@envidan.no)

Vi tar med glede imot forespørsler om andre typer kurs, lokasjoner i landet eller datoer hvis det er ønskelig.

Kurs EnviDan kan avholde i kommunens lokaler eller digitalt etter avtale

Kurs i selvkostreglene og innføring i bruk av kommunens selvkostmodell

Kurset er for kommuner som ønsker en gjennomgang av selvkostreglene og en grundigere innføring i bruk av egen selvkostmodell. Kurset vil arrangeres i kommunens lokaler og gi opplæring i bruk av modellen på områder kommunen ønsker. Kommunen vil også få en gjennomgang av hvilke utfordringer som må håndteres i praktiseringen av selvkostforskriften.

Kursets målgruppe er alle som arbeider med eller er interessert i selvkostberegninger.

 

Send på e-post til kurs@envidan.no dersom dere ønsker kurs i selvkostreglene og innføring i bruk av kommunens selvkostmodell.

   Inntil 10 deltakere       Inntil 20 deltakere  
Kursavgift:
 kr 25.000,-* 
 kr 35.000,-* 
Tidspunkt: 
 Etter avtale
Sted:   
 Kommunens lokaler 
Varighet 
4 timer

* Samt reisekostnader etter statens reiseregulativ. For evt. reisetid over 4 timer faktureres det 748 kroner per time.

Kurs om selvkost for private planforslag, byggesak og oppmåling

Kurset er spesielt innrettet mot selvkostberegninger for private planforslag, byggesak og oppmåling og egner seg for ansvarlige for selvkostberegninger av disse tjenestene. Kurset vil blant annet behandle selvkostforskriften, overordnet lovverk, høyesterettsdommen om selvkost i den enkelte sak, samt hvordan lokal gebyrforskrift kan utformes for å unngå at gebyrer blir urimelig store. Kurset vil arrangeres i kommunens lokaler.

Send på e-post til kurs@envidan.no dersom dere ønsker kurs om selvkost for private planforslag, byggesak og oppmåling.

   Inntil 7 deltakere    Inntil 12 deltakere  
Kursavgift:
 kr 25.000,-* 
 kr 35.000,-* 
Tidspunkt: 
 Etter avtale
Sted:   
 Kommunens lokaler 
Varighet 
5 timer

* Samt reisekostnader etter statens reiseregulativ. For evt. reisetid over 4 timer faktureres det 748 kroner per time.

Excel-kurs

Kurset tar sikte på å gjøre deltakerne i stand til å bruke pivot-tabeller og andre formler på egenhånd. Datakontroll er viktig i en hektisk hverdag. Pivot-tabeller gjør brukerne i bedre stand til å sette seg inn i store datamengder og skaffe oversikt fra flere vinkler. I tillegg kan bruk av formler i Excel være tidsbesparende og bidra til å kvalitetssikre beregninger. Kurset vil derfor fokusere på hvordan deltakerne enkelt kan klargjøre data for pivot-tabeller og hvordan lese pivotene på en effektiv måte. Kurset gjennomgår formler det kan være relevant å bruke i selvkostberegninger og for større datamengder. Kurset vil arrangeres i kommunens lokaler.

Kursets målgruppe er alle som ønsker å bli bedre i Excel.

Send på e-post til kurs@envidan.no dersom dere ønsker kurs i Excel.

   Inntil 7 deltakere    Inntil 12 deltakere  
Kursavgift:
 kr 25.000,-* 
 kr 35.000,-* 
Tidspunkt: 
 Etter avtale
Sted:   
 Kommunens lokaler 
Varighet 
5 timer

* Samt reisekostnader etter statens reiseregulativ. For evt. reisetid over 4 timer faktureres det 748 kroner per time.