Kursvirksomhet

Vi har mer enn 15 års erfaring med selvkostberegninger og har bred erfaring med alle problemstillinger knyttet til selvkost. Vår modell for beregning av selvkost benyttes i dag av flere enn 300 kommuner og renovasjonsselskaper.

De siste seks årene har vi avholdt mange kurs med særdeles gode tilbakemeldinger fra deltakerne. I løpet av året tilbyr vi flere kurs med selvkost som tema. Mer informasjon og skjema for påmelding til hvert enkelt kurs finnes under.

Endelig bekreftelse og faktura vil bli sendt ved påmeldingsfristens utløp. Ved avmelding etter påmeldingsfrist refunderes ikke kursavgift, deltaker kan imidlertid erstattes av en kollega. EnviDan må da informeres om erstatters kontaktinformasjon.

Har du spørsmål om kursene kan du ta kontakt med:
Kursansvarlig Tobias Møretrø på telefon 93 22 03 44 (tom@envidan.no)

Vi tar med glede imot forespørsler om andre typer kurs, lokasjoner i landet eller datoer hvis det er ønskelig.

Aktuelle kurs

Beregning av Selvkost – Hva innebærer selvkostforskriften i praksis?

Kurset vil gi deg svar på hvilke utfordringer du må håndtere i praktiseringen av selvkostforskriften. Hva sier forskriften? Hva innebærer dette i forhold til regnskapsføring og budsjettering? Hvordan påvirkes kommunekassen av selvkostberegningene? Hvilke fallgruver må du være oppmerksom på? Hva er endret fra de tidligere retningslinjene? I tillegg til fokus på de tradisjonelle VAR-tjenestene vil kurset også omhandle feiing, private planforslag, byggesak og oppmåling.

Kursets målgruppe er alle som arbeider med eller er interessert i selvkostberegninger.

Kursavgift:
kr 5.500 
Tidspunkt: 
Onsdag 11. november 2020, kl. 10:00 til kl. 14:00
Sted:  
Digitalt - Teams
Påmeldingsfrist:  
Fredag 23. oktober 2020
   

 

Mottatt påmelding bekreftes fortløpende. Minste antall deltakere er 6 personer. Ved stor pågang vil de først påmeldte prioriteres.

Selvkost for private planforslag, byggesak og oppmåling

Kurset er spesielt innrettet mot selvkostberegninger for private planforslag, byggesak og oppmåling og egner seg for ansvarlige for selvkostberegninger av disse tjenestene. Kurset vil blant annet behandle selvkostforskriften, overordnet lovverk, høyesterettsdommen om selvkost i den enkelte sak, samt hvordan lokal gebyrforskrift kan utformes for å unngå at gebyrer blir urimelig store.

Kursavgift:
kr 5.500
Tidspunkt: 
Torsdag 12. november 2020, kl. 09:00 til kl. 14:00
Sted:  
Digitalt - Teams
Påmeldingsfrist:  
Fredag 23. oktober 2020
   

 

Mottatt påmelding bekreftes fortløpende. Minste antall deltakere er 6 personer. Ved stor pågang vil de først påmeldte prioriteres.

Pakketilbud for ‘Beregning av Selvkost’ og ‘Selvkost for private planforslag, byggesak og oppmåling’

Kursene er lagt opp slik at man første dagen vil få en grundig innføring av hva selvkostforskriften innebærer i praksis og andre dagen ha et mer nyansert kursprogram rettet spesielt mot private planforslag, byggesak og oppmåling. 

Les mer om kursene over.

Kursavgift:
kr 8.000
Tidspunkt: 
Onsdag 11.- og torsdag 12. november   
Sted:  
Digitalt - Teams
Påmeldingsfrist:  
Fredag 23. oktober 2020

 

Mottatt påmelding bekreftes fortløpende. Minste antall deltakere er 6 personer. Ved stor pågang vil de først påmeldte prioriteres.

Kurs EnviDan kan avholde i kommunens lokaler etter avtale

Kurs i selvkostreglene og innføring i bruk av kommunens selvkostmodell

Kurset er for kommuner som ønsker en gjennomgang av selvkostreglene og en grundigere innføring i bruk av egen selvkostmodell. Kurset vil arrangeres i kommunens lokaler og gi opplæring i bruk av modellen på områder kommunen ønsker. Kommunen vil også få en gjennomgang av hvilke utfordringer som må håndteres i praktiseringen av selvkostforskriften.

Kursets målgruppe er alle som arbeider med eller er interessert i selvkostberegninger.

 

Send på e-post til kurs@envidan.no dersom dere ønsker kurs i selvkostreglene og innføring i bruk av kommunens selvkostmodell.

   Inntil 10 deltakere       Inntil 20 deltakere  
Kursavgift:
 kr 25.000,-* 
 kr 35.000,-* 
Tidspunkt: 
 Etter avtale
Sted:   
 Kommunens lokaler 
Varighet 
4 timer

* Samt reisekostnader etter statens reiseregulativ. For evt. reisetid over 4 timer faktureres det 748 kroner per time.

Kurs om selvkost for private planforslag, byggesak og oppmåling

Kurset er spesielt innrettet mot selvkostberegninger for private planforslag, byggesak og oppmåling og egner seg for ansvarlige for selvkostberegninger av disse tjenestene. Kurset vil blant annet behandle selvkostforskriften, overordnet lovverk, høyesterettsdommen om selvkost i den enkelte sak, samt hvordan lokal gebyrforskrift kan utformes for å unngå at gebyrer blir urimelig store. Kurset vil arrangeres i kommunens lokaler.

Send på e-post til kurs@envidan.no dersom dere ønsker kurs om selvkost for private planforslag, byggesak og oppmåling.

   Inntil 7 deltakere    Inntil 12 deltakere  
Kursavgift:
 kr 25.000,-* 
 kr 35.000,-* 
Tidspunkt: 
 Etter avtale
Sted:   
 Kommunens lokaler 
Varighet 
5 timer

* Samt reisekostnader etter statens reiseregulativ. For evt. reisetid over 4 timer faktureres det 748 kroner per time.

Excel-kurs

Kurset tar sikte på å gjøre deltakerne i stand til å bruke pivot-tabeller og andre formler på egenhånd. Datakontroll er viktig i en hektisk hverdag. Pivot-tabeller gjør brukerne i bedre stand til å sette seg inn i store datamengder og skaffe oversikt fra flere vinkler. I tillegg kan bruk av formler i Excel være tidsbesparende og bidra til å kvalitetssikre beregninger. Kurset vil derfor fokusere på hvordan deltakerne enkelt kan klargjøre data for pivot-tabeller og hvordan lese pivotene på en effektiv måte. Kurset gjennomgår formler det kan være relevant å bruke i selvkostberegninger og for større datamengder. Kurset vil arrangeres i kommunens lokaler.

Kursets målgruppe er alle som ønsker å bli bedre i Excel.

Send på e-post til kurs@envidan.no dersom dere ønsker kurs i Excel.

   Inntil 7 deltakere    Inntil 12 deltakere  
Kursavgift:
 kr 25.000,-* 
 kr 35.000,-* 
Tidspunkt: 
 Etter avtale
Sted:   
 Kommunens lokaler 
Varighet 
5 timer

* Samt reisekostnader etter statens reiseregulativ. For evt. reisetid over 4 timer faktureres det 748 kroner per time.

Tobias Møretrø

Kontakt meg for mer info

Tobias Møretrø

+47 93 22 03 44

Last ned

Les vår brosjyre om fordelene med EnviDans selvkostmodeller