Kursvirksomhet

Vi har mer enn 15 års erfaring med selvkostberegninger og har bred erfaring med alle problemstillinger knyttet til selvkost. Vår modell for beregning av selvkost benyttes i dag av flere enn 300 kommuner og renovasjonsselskaper.

De siste seks årene har vi avholdt mange kurs med særdeles gode tilbakemeldinger fra deltakerne. I løpet av året tilbyr vi flere kurs med selvkost som tema. Mer informasjon og skjema for påmelding til hvert enkelt kurs finnes under.

Endelig bekreftelse og faktura vil bli sendt ved påmeldingsfristens utløp. Ved avmelding etter påmeldingsfrist refunderes ikke kursavgift, deltaker kan imidlertid erstattes av en kollega. EnviDan må da informeres om erstatters kontaktinformasjon.

Har du spørsmål om kursene kan du ta kontakt med:
Kursansvarlig Tobias Møretrø på telefon 93 22 03 44 (tom@envidan.no)

Vi tar med glede imot forespørsler om andre typer kurs, lokasjoner i landet eller datoer hvis det er ønskelig.

Aktuelle kurs

Pakketilbud for startkurs- og kurs for viderekomne i Excel

Kursene er lagt opp slik at man første dagen gjør deltakerne i stand til å bruke pivot-tabeller og andre formler som klargjør deltakerne til dag to – kurs for viderekomne i Excel. Kurset for viderekomne vil introdusere nyttige Excel-verktøy som Power Pivot og Power Query. Kursene er lagt opp interaktivt og casebasert. Les mer om kursene under.

 

Kursavgift: kr 10.000 (inkludert lunsj begge dager)
Tidspunkt:      Torsdag 21. november kl. 09:00 til fredag 22. november kl. 14:00
Sted: EnviDans lokaler i Oslo
Påmeldingsfrist:     Torsdag 7. november 2019
Verktøy:  Deltakere må benytte egen PC (Vi anbefaler at det er installert Excel som ikke er eldre enn Excel 2010)

 

Mottatt påmelding bekreftes fortløpende. Maksimalt antall deltakere på kurset er 12 personer. Minste antall deltakere er 4 personer. Ved stor pågang vil de først påmeldte prioriteres.

Excel startkurs

Kurset tar sikte på å gjøre deltakerne i stand til å bruke pivot-tabeller og andre formler på egenhånd. Datakontroll er viktig i en hektisk hverdag. Pivot-tabeller gjør brukerne i bedre stand til å sette seg inn i store datamengder og skaffe seg oversikt fra flere vinkler. I tillegg kan bruk av formler i Excel være tidsbesparende og bidra til å kvalitetssikre beregninger. Kurset vil derfor fokusere på hvordan deltakerne enkelt kan klargjøre data for pivot-tabeller og hvordan lese pivotene på en effektiv måte, samt gjennomgå formler det kan være relevant å bruke i selvkostberegninger og for større datamengder.  

Kursets målgruppe er alle som ønsker å bli bedre i Excel.

Kursavgift

kr 7.500 (inkludert lunsj og forfriskninger under kurset)

Tidspunkt:     

Torsdag 21. november, kl. 09:00 til kl. 14:00

Sted:

EnviDans lokaler i Oslo

Påmeldingsfrist:    

Torsdag 7. november 2019

Verktøy:

Deltakere må benytte egen PC (Vi anbefaler at det er installert Excel, men ikke eldre enn Excel 2010)

 

Mottatt påmelding bekreftes fortløpende. Maksimalt antall deltakere på kurset er 12 personer. Minste antall deltakere er 4 personer. Ved stor pågang vil de først påmeldte prioriteres.

Excel-kurs for viderekomne

Kursets målgruppe er alle som har et grunnleggende nivå i Excel og ønsker et mer avansert brukerkurs. Bruk av Excel-verktøy som Power Query og Power Pivot vil gjennomgås samt noe mer avanserte formler enn i Excel startkurset.
Kursavgift:
kr 7.500 (inkludert lunsj og forfriskninger under kurset)
Tidspunkt: 
Fredag 22. november 2019, kl. 09:00 til kl. 14:00
Sted:  
EnviDans lokaler i Oslo
Påmeldingsfrist:  
Torsdag 7. november 2019
Verktøy Deltakere må benytte egen PC ( Vi anbefaler at det er installert Excel, men ikke eldre enn Excel 2010)

 

Mottatt påmelding bekreftes fortløpende. Maksimalt antall deltakere på kurset er 12 personer. Minste antall deltakere er 4 personer. Ved stor pågang vil de først påmeldte prioriteres.

Selvkost for reguleringsplan, byggesak og oppmåling

Kurset er spesielt innrettet mot selvkostberegninger for reguleringsplan, byggesak og oppmåling og egner seg for ansvarlige for selvkostberegninger av disse tjenestene. Kurset vil blant annet behandle retningslinjene, overordnet lovverk, høyesterettsdommen om selvkost i den enkelte sak, samt hvordan lokal gebyrforskrift kan utformes for å unngå at gebyrer blir urimelig store.

Kursavgift:

kr 7.500 (inkludert lunsj og forfriskninger under kurset)

Tidspunkt: 

Fredag 1. november 2019, kl. 10:00 til kl. 15:00

Sted:   

EnviDans lokaler i Oslo

Påmeldingsfrist:  

Fredag 18. oktober 2019

 

Mottatt påmelding bekreftes fortløpende. Maksimalt antall deltakere på kurset er 18 personer. Minste antall deltakere er 6 personer. Ved stor pågang vil de først påmeldte prioriteres.

Kurs i selvkostreglene og innføring i bruk av kommunens selvkostmodell

Kurset er for kommuner som ønsker en gjennomgang av selvkostreglene og en grundigere innføring i bruk av egen selvkostmodell. Kurset vil arrangeres i kommunens lokaler og gi opplæring i bruk av modellen på områder kommunen ønsker. Kommunen vil også få en gjennomgang av hvilke utfordringer som må håndteres i praktiseringen av departementets retningslinjer for beregning av selvkost.

Kursets målgruppe er alle som arbeider med eller er interessert i selvkostberegninger.

 

Send på e-post til kurs@envidan.no dersom dere ønsker kurs i selvkostreglene og innføring i bruk av kommunens selvkostmodell.

Kursavgift:
 kr 11.800,- per møte* 
Tidspunkt: 
 Etter avtale
Sted:   
 Kommunens lokaler
Varighet 
4 timer

* Samt reisekostnader etter statens reiseregulativ. For evt. reisetid over 4 timer faktureres det 740 kroner per time.

Tobias Møretrø

Kontakt meg for mer info

Tobias Møretrø

+47 93 22 03 44

Last ned

Les vår brosjyre om fordelene med EnviDans selvkostmodeller