False

Renovasjon

Klima- og miljøverndepartementet har uttalt at en kommune ikke kan organisere seg bort fra selvkostreglementet ved å etablere et interkommunalt selskap. Dette betyr at alle renovasjonsselskap, uavhengig av organisasjonsform, må ha på plass et selvkostregnskap. EnviDan bistår flere ledende renovasjonsselskaper med selvkostberegninger og er landets ledende aktør innen dette fagfeltet.

 

Momentum Selvkost Renovasjon

Momentum Selvkost Renovasjon (MSR) er et selvkostverktøy som er spesielt tilpasset renovasjonsselskaper og deres behov. MSR er en tilpasset versjon av Momentum Selvkost Kommune (MSK), som du kan lese mer om her. MSK brukes i dag av over 300 kommuner, IKS/selskaper/KF for håndtering av ulike selvkostområder. MSR støtter både kommunal og norsk standard kontoplan. Med Momentum Selvkost Renovasjon blir det enkelt å foreta riktig fordeling av kostnader mellom konkurranseutsatt næringsrenovasjon og monopoltjenesten husholdningsrenovasjon, slik at selvkostprinsippet overholdes og tjenestene ikke ulovlig kryssubsidierer hverandre.

 

Rådgiving

Vi har gjennom en lang rekke oppdrag i norske kommuner og renovasjonsselskap opparbeidet solid kompetanse om renovasjonsbransjens unike behov og forutsetninger. I tillegg til rene selvkostberegninger har vi bistått våre kunder med utarbeidelse av renovasjonsforskrifter og tilhørende gebyrregulativ, kostnads- og investeringsanalyser samt beregning av etterdriftsfond.