False

Aktivitetskalkyle

Har du noen gang lurt på:

  • Om næringsprisene dine er riktige?
  • Om restavfallsprisen dekker kostnadene?
  • Om du kunne hentet ut mer profitt fra en gitt fraksjon?
  • Om en aktivitet er så dyr at den bør avvikles?

Vår aktivitetskostnadskalkyle (ABC-kalkyle) kan svare på alle disse spørsmålene!

EnviDans ABC-modell er bygget fra grunnen for å beregne kostnad per aktivitet og kan brukes uavhengig av hva slags virksomhet du driver. Verktøyet kan blant annet brukes til å beregne kostnad per avfallsfraksjon eller kostnad per liggedøgn for skip, og på den måten kan man sikre optimal prising av hver vare man selger med den profittmarginen man ønsker.

Verktøyet er integrert mot våre øvrige selvkostmodeller, slik at man sikrer at datagrunnlaget er likt, men verktøyet kan også brukes som en frittstående modul. Det er svært fleksibelt og kan brukes til å beregne enhetskostnader for de fleste virksomheter.

EnviDans aktivitetskostnadsverktøy har blant annet følgende funksjoner:

  • Opptil 100 separate aktiviteter / fraksjoner
  • Opptil 50 kostnadsdrivere / fordelingsnøkler, hvorav de vanligste er forhåndsdefinert
  • Automatisk datainnlesing fra våre øvrige selvkostmodeller
  • Mulighet for å budsjettere neste års priser
  • Høy brukervennlighet med detaljert brukerveiledning