Selvkost i renovasjonsselskap

Momentum Selvkost

Beregner ditt selskap selvkost i henhold til «Forskrift om beregning av samlet selvkost»? Kan du dokumentere det godt nok?

EnviDans selvkostverktøy for renovasjonsselskap er spesialtilpasset behovene i kommunale og interkommunale renovasjonsselskap, som korrekt fordeling av felleskostnader og håndtering av næringstjenester. 

Selvkostmodellen håndterer både kommunal- og norsk standard kontoplan, er enkel å bruke og holdes oppdatert i henhold til gjeldende lover og regelverk. 

Kort oppsummert inneholder våre selvkostmodeller:

  • Opptil 12 tjenester i samme fil
  • Enkle og raske løsninger for å inkludere og ekskludere kontosteder og kontoer
  • Et samlet anleggsregister for alle gebyrområdene
  • Grafiske fremstillinger av gebyrsatser og kostnadsutvikling
  • Gode simuleringsmuligheter og valgmuligheter i forbindelse med fondsbruk
  • Forslag til regnskapsføring av fond
  • Enkle menyer slik at brukere selv kan benytte modellen ved etterkalkyle og budsjett
  • Fleksible presentasjoner og rapporter

Ved bruk av vår modell unngår du store uforutsette svingninger i gebyrstørrelser. Vi bistår i dag 300 kommuner og renovasjonsselskaper årlig med å sørge for rettferdige og korrekte gebyrer til sluttbrukerne.