False

Slamavvanning av Sortesjø

Fra Sort til Ren sjø

Tidligere var det en dyr affære å rense innsjøer og basseng for slam. I dag gjør TenCate Geotubes® avvanningsteknologi det mulig å rense forurenset slam, pumpe slammet inn i store sekker og oppnå avvanningsgrad opp til 97%. Dette gjør at frakt av avvannet slam til deponi kan gjennomføres til en brøkdel av tidligere kostnad.

TenCate Geotubes® teknologi kan også benyttes til å rense regnvannsbasseng eller liknende i tett bebyggede områder. Lange ledninger benyttes da til å pumpe slammet frem til sekker plassert på egnet sted utenfor bebygget området.

Prosjektforløp ved rensing av Sortesjø

Prosjektet i Skanderborg Kommune ble innledet med opprensing av fosfor fra bunnen av innsjøen. Innsjøen har i mange år blitt brukt som resipient for urenset avløpsvann, som med årene har resultert i 70 tonn fosfor sjøbunnen. 

Første steg i Skanderborg var å benytte en flytende graver med GPS-styrt skjærehode til fjerning av de øverste 40 centimeterne med forurenset slam fra sjøbunnen. 20.000 kubikkmeter slam ble så pumpet inn i 20 store TenCate Geotube® sekker, som var plassert utenfor Skanderborg renseanlegg. Sekkene lå i 6 måneder mens vannet rant ut og ned i renseanlegget. Sluttresultatet ble en fast masse med kun 3,5% av slammets opprinnelige vekt. Det tørre materialet kunne så fraktes bort med en betydelige lavere kostnad for Skanderborg kommune som resultat.

EnviDan er eneleverandør av TenCate Geotube® i Danmark og har mange års erfaring med opprensing og avvanning av blant annet slam fra renseanlegg, industriell produksjon, oppdrettsanlegg samt sedimenter fra innsjøer, havnebasseng, regnvannsbasseng og kanaler. Du kan lese mer om TenCate Geotube® her

Kristian Enevold

Kontakt meg for mer informasjon!