False

Spennende postdoktorprosjekt skal gjøre styring og samstyring enklere

26.11.2020

Det finnes omfattende forskning på avansert styring av de danske avløpssystemene. Likevel er realiteten at det fremdeles foregår en høy grad av manuell (eller ingen) styring. Dette vil ph.d. Nadia Schou Vorndran Lund fra EnviDan endre på i et postdoktor-prosjekt, som DTU Miljø og 6 danske forsyningsselskaper også er en del av.

Nadia Schou Vorndran Lund har allerede tatt sin doktorgrad på avansert styring av avløpssystemer fra DTU Miljø, og får nå denne unike muligheten til å fortsette med anvendt forskning. Ambisjonen er at det store potensialet for både styring og samstyring, som alle er enige om er til stede, i langt høyere og bredere grad blir utnyttet i fremtiden.

Utfordringen i dag er at det ofte er et betydelig gap mellom den svært avanserte forskningen som gjøres ved universitetene og den hverdagen som er virkeligheten ute hos forsyningsselskapene. Dette skal Nadia nå endre på med et verktøy som med utgangspunkt i forsyningens Mike Urban-modeller kan beregne den ledige kapasiteten og komme med en plan for å optimalisere kapasitetsbruken.

Både bransjen og universitetet kan se verdien i verktøyet. Ane Loft Mollerup fra Novafos uttaler: «Avløpssystemer er komplekse og det kan være vanskelig å få full oversikt styringspotensialet. Derfor er vi i Novafos glade for å være en del av dette postdoktor-prosjektet, som vi forventer vil gi oss bedre innsikt i hvilke styringstiltak vi kan implementere i systemet vårt». Morten Borup fra DTU Miljø legger til: «Jeg tror at Nadias prosjekt vil utgjøre en stor forskjell for utbredelsen av bruken av sanntidsstyring, ettersom vi skal automatisere alt det kompliserte – dvs. bestemmelse av potensialer og styringsparametere – samtidig som resultatet av prosessen blir forståelig for det enkelte forsyningsselskapet.»

Forsyningsselskapene som er med i prosjektet er Novafos, Odsherred Forsyning, Skanderborg Forsyning, Silkeborg Forsyning, Ikast Brande Spildevand og Mariagerfjord Vand, og samarbeidet med dem er hjørnesteinen i Nadias forskning.

«Problemet er at mye av forskningen som allerede finnes om styring og samstyring av avløpssystemer er så teoretisk tung at den kan være vanskelig å bruke direkte i den virkelige verden», forklarer Nadia, og innrømmer at det nok også gjelder doktoravhandlingen om styring, som hun selv står bak. «Men det endrer vi på nå, og det er jeg sikker på at vi har veldig gode forutsetninger for i dette prosjektet, hvor så mange forsyningsselskaper deltar», lover hun.

Forsyningsselskapene er også glade for å være en aktiv spiller underveis. «Det er et spennende og viktig forskningsprosjekt som vi gjerne bidrar til og deltar i. Vi kommer både til å bidra med vår egen kompetanse, men regner samtidig også med å bli inspirert til å gjøre ting annerledes i fremtiden», sier Jesper Schmidt fra Odsherred Forsyning.

I EnviDan er vi utrolig glade for Nadia og stolte av at hun skal stå i spissen av denne forskningen. Det er en del av vår visjon at vi skal tilby bransjens beste betingelser for utvikling og forskning innenfor fagområdene våre, og dette postdoktor-prosjektet er ennå et godt eksempel på at vi lever opp til det.

Nadia Schou Vorndran Lund

KONTAKT MEG
FOR MER INFO