False

ASSENS: DEN STØRSTE OG MEST AMBISIØSE RENSEANLEGGET TILBUDT I DANMARK NYLIG

I et konsortium med Jakobsen & Blindkilde - en del av NCC - bygger EnviDan et nytt superbehandlingsanlegg med tilhørende biogassanlegg for Assens Forsyning A / S.

 

Prosjektet er beskrevet av byggeleder, Jens Albrechtsen, som det største og mest ambisiøse renseanlegget som tilbys i Danmark i nyere tid. Når anlegget tas i bruk i 2022, vil det derfor demonstrere hva vi er i stand til når det gjelder teknologi, miljø og energi når de beste løsningene blir valgt.

Toppmoderne innen forvaltning og behandling av avløpsvann

Assens har valgt den meget store og moderne pakken innen renseanlegg, og derfor er prosjektet topp moderne innen håndtering og rensing av avløpsvann: "Du kan forstå et renseanlegg som en bygning av byggesteiner. Du kan enkelt få et renseanlegg til å fungere med ganske mange byggesteiner, men Assens har valgt nesten alle byggesteinene du kan forestille deg, sier Jens Albrechtsen, byggeleder i EnviDan.

Superrenseanlegget er "supert" av flere grunner

Det nye superbehandlingsanlegget erstatter åtte mindre renseanlegg. Det enorme West Funen-prosjektet har et budsjett på 250 millioner danske kroner. Selv om det er en stor investering for forsyningen, vil det gi økonomiske- og klimamessige fordeler å bygge et nytt stort renseanlegg. Dette er fordi det er stordriftsfordeler og det nye superbehandlingsanlegget reduserer CO2-fotavtrykket fra avløpsvannhåndteringen. Det nye renseanlegget er derfor miljøvennlig og energieffektivt.

Anlegget vil ha en kapasitet på 100.000 PE med mulighet for utvidelse på lang sikt til 150 000 PE.

 

 

 

Det er ikke bare teknologien som vekker begeistring hos styreleder i Assens Forsyning A / S, Poul Erik Kristiansen:

- I tillegg til en absolutt moderne, miljøvennlig og energieffektiv teknologi, spiller prosjektets arkitektur godt sammen, ikke bare med det nybygde vannverket og den planlagte administrasjonsbygningen, men også med landskapet og den vakre naturen i og rundt Forsyningsparken. Vi er veldig fornøyde med det. I tillegg ser vi frem til å samarbeide med et team av absolutt erfarne bygge- og avløpseksperter”.

Konsortiet, Nyt Assens Renseanlæg I / S

Konsortiet med Jakobsen & Blindkilde heter Nyt Assens Renseanlæg I / S. Sammen med Assens Forsyning A / S, Cubo Arkitekter A / S og Møller & Grønborg bygger vi det nye renseanlegget i Forsyningsparken i Assens.

Forsyningsparken er utstyrt med en "kommunikasjonsring", som er et offentlig stisystem der innbyggere og fagpersoner kan få innsikt i hvordan anlegget fungerer og hvorfor det er toppmoderne innen renseanlegg.

Konsortiet ble valgt av et enstemmig styre og på grunnlag av et EU-anbud der tre totalentreprenører var prekvalifisert. Valget falt på Nyt Assens Renseanlæg I / S fordi konsortiets tilbud inneholdt et best mulig forhold mellom pris og kvalitet

Jens  Albrechtsen

KONTAKT MEG
FOR MER INFO