False

Utvinning av biopolymer fra spildevand

11.10.2019

Verdens første fabrikk som utvinner biopolymeren Kaumera Nereda® Gum fra spillvann behandlet med Nereda®-prosessen er nettopp innviet i Nederland. Det er et stort skritt i retning mot en ansvarlig og bæredyktig gjenbruk av ressursene i spillvannet og bidrar dermed til oppfyllelse av FN’s verdensmål nr. 12. Biopolymer er i tillegg et verdifullt produkt, som kan brukes både i landbruket såvel som i bygge-, tekstil- og papirindustrien.

Nereda®-prosessen ble utviklet i 2006, og er siden blitt en særdeles godt kjent metode til rensning av både kommunalt og industrielt spillvann. Mer enn 65 renseanlegg anvender allerede teknologien, inkludert ett i Sverige, ved Strømstad en drøy time fra Oslo. Teknologien er en innovativ metode til effektiv biologisk rensing av spillvann, hvor granulært slam anvendes til spillvannsrensingen. Parallelt med utvikling av renseprosessen Nereda® har man forsket i utvinning av biopolymerer, som naturlig produceres av mikroorganismer i Nereda®-processen (forøvrig også i aktivt slam). Biopolymeren kalles Kaumera Nereda® Gum.   

En bærekraftig løsning
Nereda® er en teknologi til biologisk rensing av kommunalt og industrielt spillvand, hvor prosessbetingelsene favoriserer dannelse av granulært slam med særdeles gode bunnfellingsegenskaper i forhold til tradisjonelt aktivt slam. Dessuten krever teknologien mindre areal, mindre byggematerialer og færre mekaniske komponenter. 

I tillegg til betydelige energi- og kjemikaliebesparelser samt fanging av fosforet åpner Nereda®-prosessen for utvinning av verdifulle biopolymerer, ettersom granulene har et høyt innhold av alginat-liknende ExoPolySaccharider (EPS) kalt Kaumera Nereda® Gum. Biopolymeren Kaumera Nereda® Gum kan enkelt utvinnes og har interessant økonomisk potensiale for applikasjoner innen både landbrukssektoren, biotech og tekstilindustrien.

 Utover produksjon av nytt bærekraftig råmateriale reduseres slamproduksjonen med 25% ved utvinning av biopolymer.  Det åpner helt nye perspektiver og gjør Nereda-prosessen enda mer relevant for norske renseanlegg.

Kort om Kaumera Nereda® Gym
Mikroorganismene i Nereda® prosessen produserer alignat-liknende ExoPolySaccarider (EPS) og disse biopolymerene kan enkelt utvinnes. Produktet heter Kaumera Nereda® Gym og kan anvendes som bindemiddel, fortykningsmiddel, coating og biostimulant.  For eksempel er produktet testet i landbrukssektoren, i vekstforsøk og i forbindelse med pelletering av struvitt. Innen BioTech-industrien kan produktet potensielt anvendes i biokompositt som inneholder cellulose og som brannhemmende materiale. En annen interessant produktanvendelse er i motebransjen, hvor biopolymer kan anvendes både til produksjon av bærekraftige tekstiler samt til smykker. Utover produksjon av nytt bærekraftig råmateriale reduseres slamproduksjonen med 25% når biopolymerer utvinnes.  

Innvielsen av den første Kaumera Nereda® Gum fabrikken, som behandler spillvann fra meieriene Friesland Campina i Holland, med en kapacitet på 213.400 PE, fant sted 2. oktober, 2019. Enda en fabrikk til produksjon av Kaumera Nereda® Gum er planlagt igangkjørt våren 2020 på det kommunale renseanlegget i Epe, Nederland (59.000 PE), som også benytter benytter Nereda® prosessen til rensingen av spillvann.

Renseteknologien Nereda® og biopolymeren Kaumera Nereda® Gym er patentert av nederlandske Royal HaskoningDHV. EnviDan har inngått en avtale om leveranser av teknologien til det skandinaviske markedet.

Jeanette Agertved

VIL DU VITE MER?