False

Vestfold vann samler inn kommunenes forbruksdata og identifiserer lekkasjer og vanntap med KeyZones

Det portalbaserte verktøyet, KeyZones, skal hjelpe Vestfold Vann med å skape oversikt over kommunenes vannforbruk og oppdage vannlekkasjer tidlig.

 

De 5 Vestfoldkommunene Sandefjord, Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand eier i dag Vestfold Vann. Vestfold Vanns oppgave er å forsyne disse kommunene med godt og trygt vann som opprettholder drikkevannskvaliteten. Vannet brukes av kommunenes rundt 170.000 innbyggere, i industrivirksomhet og til jordvanning. Hvert år produserer og distribuerer Vestfold Vann rundt 23 millioner kubikkmeter vann.

For Vestfold vann er det viktig å kunne samle forbruksdata og vanntapsanalyse på én applikasjon, lage riktig rapportering av lekkasjereduksjon og sikre at ansatte enkelt kan oppdage vannlekkasjer. Vestfold Vann besluttet derfor å starte innfasing av portalløsningen KeyZones.

«Når de riktige forbruksverdiene er implementert i løsningen, gir dette oss et godt grunnlag for å kunne planlegge og prioritere feltarbeidet vårt riktig.»

"Når de riktige forbruksverdiene er implementert i løsningen, gir dette oss et godt grunnlag for å kunne planlegge og prioritere feltarbeidet vårt riktig."

(Børge Bjørndahl, leder for lekkasjekontroll, Vestfold vann)

Bruk KeyZones til lekkasjesøking

KeyZones henter, strukturerer og stiller ut all relevant data slik at de på en brukervennlig måte kan bidra til oversikt over vannforbruk, lekkasjesøking og reduksjon av vanntap. Dette er mulig fordi KeyZones integrerer SRO, ledningsnettverket og FAS i ett portalbasert verktøy.

"Vi bruker KeyZones for å følge med på de daglige vannbalansene og sammen med online Scada driftskontrollsystem, oppdage vannlekkasjer tidlig og få mulighet til å vurdere størrelsen på oppstått lekkasje, samt å følge med på utvikling av eksisterende lekkasjer."

(Børge Bjørndahl, Avdelingsleder for Lekkasjekontroll, Vestfold vann)

 

Arbeidet med å redusere vanntapet fortsetter

Med fem kommuner som må ha vann, krever det at Vestfold Vann kan minimere vanntapet. KeyZones er fortsatt under utvidelse av forsyningen. Når KeyZones er ferdigstilt, vil Vestfold vann i mye større grad enn tidligere kunne få korrekte vanntapsberegninger.

"Vi har lyst til  å bruke KeyZones i langt større grad end vi gjør nå. Den måten KeyZones kan rapportere på, vil oppfylle vårt løpende rapporteringsmål relatert til vanntap. Når KeyZones er helt ferdig utbygget hos oss vil vi kunne bruke KeyZones til riktige vannbalanser, vanntapsberegninger og få et godt redskap for å prioritere riktig i forhold til lekkasjesøk og feltarbeidet."

(Børge Bjørndahl, Avdelingsleder for Lekkasjekontroll, Vestfold vann)

 

Tor Morten Olsen

KONTAKT MEG
FOR MER INFO

Tor Morten Olsen

+47 23 96 67 09

Referanseprosjekter