Vi har levert høringssvar til ny budsjett- og regnskapsforskrift

26.02.2019

test - /Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fNorsk%2fH%c3%b8ringssvar+ny+budsjett+og+regnskapsforskrift+EnviDan+Momentum+(2019_02_21).pdf">her.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt ut forslag til ny budsjett- og regnskapsforskrift til den nye kommuneloven med høringsfrist 12. april. EnviDan Momentum har kommet med våre innspill til den nye forskriften.

Oppsummert er vi uenig i adgangen til å fravike fra lineære avskrivninger, tilfreds med at investeringer kan dekomponeres, men lite tilfreds med gjennomsnittsbestemmelsen som er til hinder for fornuftige dekomponeringer. Dessuten savner vi at enkelte anleggsmidler spesifikt nevnes blant kategoriene for maksimal avskrivningstid, bl.a. høydebassenger.

Til sist påpeker vi at rapporteringsfristen burde vært satt til 1. mars og ikke 22. februar for at kommunene få til en god kvalitetskontroll av innleverte regnskaper.

Se vårt og andres høringssvar her: Høring – ny budsjett- og regnskapsforskrift eller last ned vårt svar her.

Ketil Endre  Pedersen

Lurer du på noe?

Ketil Endre Pedersen

+47 975 04 019