False

Viktigheten av lokale gebyrforskrifter

21.03.2020

For at kommunen lovlig skal kunne kreve inn kommunale gebyrer, må det eksistere en lokal gebyrforskrift for det tjenesteområdet kommunen krever gebyr for. For selvkosttjenestene skal gebyrforskriften være et mekanisk regulativ. Innbygger har ikke anledning til å klage på gebyrsatsene.

Dersom kommunen ofte må bruke bestemmelsen om urimelig gebyr, kan det tyde på at forskriften bør revideres.

I forbindelse med kommunereformen har EnviDan bistått kommuner rundt om i hele landet med utarbeidelse av nye lokale gebyrforskrifter. Som landets ledende konsulentselskap innen selvkost bistår vi gjerne med utarbeidelse av skreddersydde gebyrforskrifter, spesialtilpasset for nettopp din kommune.